รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

  Facebooknews

  10 Jun 2023
  10 Jun 2023

  พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นิมนต์/เชิญนิสิตเข้าร่วม พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี มจร วิทยาเขตแพร่ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่ม ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ โดยพร้อมเพรียงกันฯ

  facebook Mcupr
  28 May 2023
  28 May 2023

  ขบวนแห่ #ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี

  #ประมวลภาพบรรยากาศ ขบวนแห่ #ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566
  #คณะผู้บริหาร #คณาจารย์ #เจ้าหน้าที่ #นิสิตฯ #และศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขตแพร่ ร่วมเดินขบวนงานประเพณีไหว้พุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร🙏
  📌โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนศิลปวัฒนธรรม ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพระราชทาน ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ จากนั้นเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานฯ และตลอดทั้ง 7 วัน (28 พ.ค.-3 มิ.ย.66 ) มีกิจกรรมประกอบด้วย
  📌ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่
  📌สรงน้ำ และปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโกศัยฯ
  📌การสาธิตตุงล้านนา
  📌 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพระราชทาน
  📌สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
  📌 เทศน์มหาชาติ
  📌การประกวดมารยาทไทย
  📌การประกวดร้องเพลงธรรมะ
  📌การการประกวดเอาขวัญลูกแก้ว
  📌กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
  📌 พิธีมอบโล่คนดีศรีพุทธศาสตร์
  📌 กิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา โดยสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่
  📌พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
  และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม จำนวน 30 บูธ ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  facebook Mcupr
  24 May 2023
  24 May 2023

  #พิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

  ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  facebook Mcupr

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 42 วิดีโอ
  1

  พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดเเพร่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  03:00
  2

  เพลงซอปูจาพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

  10:10
  3

  วันมาฆบูชา ๒๕๖๖ โดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดเเพร่

  03:30
  4

  สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น พาตากธัมม์ บูชาธาตุเนิ้ง

  26:05
  5

  ข่าวภาคเหนือ 28 มกราคม 2566 แพร่ ประกอบพิธีลาสิกขาบทพระ 99 รูป

  01:18
  6

  MCU TV: โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  01:11:54
  7

  MCU TV: บรรยายพิเศษ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  54:09
  8

  MCU TV: รายการรู้ธรรมนำชีวิต มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ออก 7 ธ.ค.65

  26:29
  9

  MCU TV: พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๖๕ มจร วข. ขอนแก่น

  01:08:05
  10

  ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  14:25
  11

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามพันธกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  08:45
  12

  MCU TV: วาระครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร. สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

  03:39
  13

  MCU TV: รู้ธรรมนำชีวิต 135 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ออก ๗ กันยายน ู๖๕

  26:41
  14

  MCU TV: การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

  02:29:58
  15

  MCU TV: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal

  02:35:16
  16

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  17

  MCU TV: การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ

  46:40
  18

  วิธีการสมัครสมาชิก CU eLibrary

  01:22
  19

  นำเสนอสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  04:12
  20

  บันทึกเปรียญ 9 ep 43 พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์ 02

  02:04:54
  21

  ผู้ว่าฯแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

  12:14
  22

  คุณค่าและบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม มจร

  16:22
  23

  ๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

  08:12
  24

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

  11:08
  25

  ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  08:45
  26

  | ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

  18:09
  27

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  28

  MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

  04:59:36
  29

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  30

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  31

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  32

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  33

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  34

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  35

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  36

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  37

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  38

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  39

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  40

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  41

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  42

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10

  หนังสือเผยแพร่ 35 ปี มจร. วิทยาเขตแพร่

  Shelf Wood

  คู่มือบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี

  Shelf Wood

  ปฏิทินกิจกรรม

  Back to top button