ร่วมบริจาค กองทุน มจร วิทยาเขตแพร่

ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร Online

บริจาคกองทุน มจร Online

ข้อมูลเบื้องต้น

* ข้อมูลสำคัญในการลงทะเบียน


ช่องทางการติดต่อส่งใบอนุโมทนาบัตร

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ช่องทาง


เลือกกองทุนที่บริจาค

เลือกกองทุนที่เข้าร่วมบริจาค


หลักฐานการบริจาค

แนบรูปหลักฐานการบริจาค / สลิปใบเสร็จ / รายการโอนเข้าบัญชีกองทุน


กองทุนหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มจร วิทยาเขตแพร่

กองทุนภัตตาหารเพล

กองทุนศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา

กองทุน การศึกษา พระภิกษุสามเณร และนิสิต

Back to top button