วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

#พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่22 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานสุขเกษมหน้าอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตแพร่ เริ่มเวลา 11:00 น เป็นต้นไป #การแต่งกายผ้าหม้อห้อม

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button