เอกสารงานทะเบียน

FileAction
65 คำร้องขอชำระเงิน.pdfDownload
ใบคำร้องทั่วไปผ่านคณะ.pdfDownload
ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต.pdfDownload
ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม.pdfDownload
ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต.pdfDownload
ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ.pdfDownload
คำร้องขอย้ายโอนคณะ.pdfDownload
ใบคำร้องขอลาการสอบ.pdfDownload
ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา.pdfDownload
แบบขอสำเร็จการศึกษา.pdfDownload
คำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ.pdfDownload
คำร้องการเกณฑ์ทหาร.pdfDownload
คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา.pdfDownload
ใบสำรวจประวัตินิสิตใหม่ เพื่อนำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.pdfDownload
คู่มือสมัครนิสิตใหม่ 2563.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button