ข่าวประชาสัมพันธ์
  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20…

  🟡`ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.` --------------------------- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร.…

  #อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร. นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์…

  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม.มจร วิทยาเขตแพร่ เข้าร่วมรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ณ…

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 16 วิดีโอ
  1

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  2

  MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

  04:59:36
  3

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  4

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  5

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  6

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  7

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  8

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  9

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  10

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  11

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  12

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  13

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  14

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  15

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  16

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10

  รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

   Back to top button