กลุ่มงานการเงิน
  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  แจ้งประชาสัมพันธ์นิสิต มจร…

  ไฟล์ดาวน์โหลด # ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด 1 กำหนดการฉลองปริญญา 64 1 150…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  ประกาศรับสมัคร 2565

  ลงทะเบียน สมัครนิสิตใหม่ 2565 ข้อมูลหลักสูตร เกี่ยวกับมหาลัย ติดตามข่าวสารผ่านทาง บัญชีทางการ รับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ติดตามข่าวสารผ่านทาง…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถรสมาคม…

  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม.มจร วิทยาเขตแพร่ เข้าร่วมรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ณ…
  กลุ่มงานการเงิน
  5 พฤศจิกายน 2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่…

  แจ้งนิสิตทุกรูป/คน ทุกชั้นปี ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา 2/2564 ตามอนุทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วให้นิสิตส่งสลิปการโอนเงินมาที่ Google ฟอร์ม ตาม QR CORD…
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
  26 ตุลาคม 2564

  ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่…

  ไฟล์ดาวน์โหลด # ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด 1 อนุทินภาคการศึกษาที่ 2-2564 (แก้ไขวันที่ 26-10-64)…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  18 กันยายน 2564

  ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20…

  🟡`ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.` --------------------------- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink…

  คู่มือบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี

  Shelf Wood

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 21 วิดีโอ
  1

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  2

  ๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

  08:12
  3

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

  11:08
  4

  ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  08:45
  5

  | ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

  18:09
  6

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  7

  MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

  04:59:36
  8

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  9

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  10

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  11

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  12

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  13

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  14

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  15

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  16

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  17

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  18

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  19

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  20

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  21

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10

  มุมหนังสือ

  Shelf Wood
  Shelf Wood
  Back to top button