ข่าวประชาสัมพันธ์
  18 กันยายน 2564

  ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20…

  🟡`ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.` --------------------------- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  17 กันยายน 2564

  อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร.…

  #อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร. นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส…
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  17 กันยายน 2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์…

  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม.มจร วิทยาเขตแพร่ เข้าร่วมรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ณ…

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 19 วิดีโอ
  1

  ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  08:45
  2

  | ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

  18:09
  3

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  4

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  5

  MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

  04:59:36
  6

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  7

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  8

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  9

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  10

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  11

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  12

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  13

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  14

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  15

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  16

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  17

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  18

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  19

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10

  รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

   Back to top button