ข่าวประชาสัมพันธ์
  18 มกราคม 2564

  พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่…

  พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน แด่พ่อตาอของ ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์…
  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
  9 ธันวาคม 2563

  ข้าวพระทำ โดย…

  https://phrae.mcu.ac.th/web/wp-content/uploads/2020/12/45313.t-1.mp4
  ข่าวสารภายใน
  1 ตุลาคม 2563

  จัดเตรียมเอกสาร และ…

  จัดเตรียมเอกสาร และ สถานที่ สอบวัดผลประเมินผล เทอมที่ ๑/๒๕๖๓ มจร วิทยาเขตแพร่
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
  30 ตุลาคม 2563

  #ประกวดโคมแขวนเมืองแป้ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา…

  คณาจารย์สาขารัฐศาสตร์ มจร.วข.แพร่ ร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลเมืองแพร่ Previous Next https://phrae.mcu.ac.th/web/wp-content/uploads/2020/10/1349166.t.mp4

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 15 วิดีโอ
  1

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  2

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  3

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  4

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  5

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  6

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  7

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  8

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  9

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  10

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  11

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  12

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  13

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  14

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  15

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10
  Back to top button