วิดีโอน่าสนใจ

1 / 26 วิดีโอ
1

วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

07:53
2

วิธีการสมัครสมาชิก CU eLibrary

01:22
3

นำเสนอสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

04:12
4

บันทึกเปรียญ 9 ep 43 พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์ 02

02:04:54
5

ผู้ว่าฯแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

12:14
6

คุณค่าและบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม มจร

16:22
7

๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

08:12
8

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

11:08
9

ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

08:45
10

| ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

18:09
11

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
12

MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

04:59:36
13

รายงานประจำปี 2563

03:09
14

งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

05:40
15

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

00:00
16

การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

02:52:26
17

ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

26:33
18

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

09:29
19

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

02:57
20

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

03:32
21

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

03:08
22

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

05:42
23

ภาพมุมสูงโดรน

02:34
24

๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

02:31
25

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
26

บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

03:10

ปฏิทินกิจกรรม

Back to top button