ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศรับสมัคร 2565

ทุนสนับสนุนการเรียน และการเรียนการสอน

ความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมส่งเสริมนอกห้องเรียน

แหล่งสถานศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียน

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button