อนุทินและตารางบรรยายปีการศึกษา 2566

FileAction
ชั้นปีที่ 1 พระพุทธศาสนา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 พระพุทธศาสนา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 พระพุทธศาสนา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 4 พระพุทธศาสนา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 1- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDownload
ชั้นปีที่ 2- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDownload
ชั้นปีที่ 3- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDownload
ชั้นปีที่ 4- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน.pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน.pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน 29-5-66.pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 นิติศาสตร์.pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 นิติศาสตร์.pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 นิติศาสตร์.pdfDownload
ชั้นปีที่ 4 นิติศาสตร์.pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDownload
ชั้นปีที่ 1 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDownload
ชั้นปีที่ 2 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDownload
ชั้นปีที่ 3 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDownload
ชั้นปีที่ 4 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDownload
05-1-66 อนุทินภาคปกติ .pdfDownload
06-1-66 อนุทินภาคเสาร์อาทิตย์ .pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button