แบบฟอร์ม-ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

รายการขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากร มจร.แพร่

ข้อมูลเบื้องต้น

* ข้อมูลสำคัญในการยืนยันตัวตน


ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง

ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลบุคลากรเบื้องต้น


ข้อมูลคณะสาขา ของอาจารย์

ข้อมูลคณะสาขา ของอาจารย์


Back to top button