สำนักงานวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

ข้าวพระทำ โดย พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ร่วมผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ และได้สมทบทุนการศึกษาพระเณร และภัตตาหาร

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button