มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
mcu banner
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image

ด่วน!!!! ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

โซเชียล คอนเท็นท์

ปฏิทินกิจกรรม มจร.วิทยาเขตแพร่

ข้อความถึงแอดมิน

dylan gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved