ข่าวสารภายในบุคคลากรสำนักงานวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button