รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

⭕️⭕️ #ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ ⭕️⭕️ #พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตแพร่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์แพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button