ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องส่วนสนับสนุนวิชาการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอกราบถวายมุทิตาจิตพระเดชพระคุณพระราชเขมากร รศ.ดร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอกราบถวายมุทิตาจิตพระเดชพระคุณพระราชเขมากร รศ.ดร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button