ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืด และปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระน้ำมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืด และปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระน้ำมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอบขอบคุณ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๒๕ ถุง
#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13(แพร่) มอบหญ้าแฝก จำนวน ๑๐,๐๐๐ต้น
 

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button