สำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ประชุมคณะทำงานจัดประเมินแผนพัฒนา มจร.ระยะ12 และยกร่างแผนพัฒนา มจร.ระยะ 13 วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button