บัณฑิตศึกษาพุทธศาสตร์มหาบัณทิต

อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมมาวิภัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ให้เข้าร่วมทำบุญงานบรรจุพระธาตุเจดีกตัญญูกตเวทีศรีโกศัยที่วัดวังหม้อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button