ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของวิทยาเขตแพร่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button