รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

  Facebooknews

  25 Jun 2023
  25 Jun 2023

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอนิมนต์และเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอนิมนต์และเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร เวลา ๑๓.๐๐ น.

  link รวมภาพกิจกรรม
  https://photos.app.goo.gl/V3GYjzNm7GC5hsyK7

  facebook Mcupr
  17 Jun 2023
  17 Jun 2023

  #พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ #ระดับปริญญาโท,#เอก

   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ จัดกิจปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมี…#พระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นองค์ประธานฯ และเมตตาให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
  วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
  ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มจร วิทยาเขตแพร่
  facebook Mcupr
  11 Jun 2023
  11 Jun 2023

  พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วิทยาเขตแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี…พระราชเขมากร,รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นองค์ประธานฯ

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

  ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มจร วิทยาเขตแพร่

  **รวมรูปกิจกรรม**

  facebook Mcupr

  วิดีโอน่าสนใจ

  1 / 42 Videos
  1

  พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดเเพร่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  03:00
  2

  เพลงซอปูจาพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

  10:10
  3

  วันมาฆบูชา ๒๕๖๖ โดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดเเพร่

  03:30
  4

  สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น พาตากธัมม์ บูชาธาตุเนิ้ง

  26:05
  5

  ข่าวภาคเหนือ 28 มกราคม 2566 แพร่ ประกอบพิธีลาสิกขาบทพระ 99 รูป

  01:18
  6

  MCU TV: โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  01:11:54
  7

  MCU TV: บรรยายพิเศษ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  54:09
  8

  MCU TV: รายการรู้ธรรมนำชีวิต มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ออก 7 ธ.ค.65

  26:29
  9

  MCU TV: พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๖๕ มจร วข. ขอนแก่น

  01:08:05
  10

  ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  14:25
  11

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามพันธกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  08:45
  12

  MCU TV: วาระครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร. สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

  03:39
  13

  MCU TV: รู้ธรรมนำชีวิต 135 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ออก ๗ กันยายน ู๖๕

  26:41
  14

  MCU TV: การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

  02:29:58
  15

  MCU TV: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal

  02:35:16
  16

  วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

  07:53
  17

  MCU TV: การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ

  46:40
  18

  วิธีการสมัครสมาชิก CU eLibrary

  01:22
  19

  นำเสนอสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  04:12
  20

  บันทึกเปรียญ 9 ep 43 พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์ 02

  02:04:54
  21

  ผู้ว่าฯแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

  12:14
  22

  คุณค่าและบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม มจร

  16:22
  23

  ๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

  08:12
  24

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

  11:08
  25

  ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  08:45
  26

  | ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

  18:09
  27

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  28

  MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

  04:59:36
  29

  รายงานประจำปี 2563

  03:09
  30

  งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

  05:40
  31

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

  00:00
  32

  การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

  02:52:26
  33

  ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

  26:33
  34

  พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

  09:29
  35

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

  02:57
  36

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

  03:32
  37

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

  03:08
  38

  มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

  05:42
  39

  ภาพมุมสูงโดรน

  02:34
  40

  ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  02:31
  41

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

  10:09
  42

  บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

  03:10

  หนังสือเผยแพร่ 35 ปี มจร. วิทยาเขตแพร่

  Shelf Wood

  คู่มือบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี

  Shelf Wood

  ปฏิทินกิจกรรม

  Back to top button