ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ผศ.ดร.สมจิตร ขอนวงศ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มจร วข.แพร่ เข้าเยี่ยมคุณพ่อของผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button