ข่าวสารภายในคำสั่งบุคคลากรประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button