ส่วนคลังและทรัพย์สินสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ ตรวจการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต

Back to top button