ข่าวสารภายในคณะสังคมศาสตร์

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมทำบุญ งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองดี เพ็ชรนอก อายุ ๗๘ ปี โยมมารดาของท่าน พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมทำบุญ
งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองดี เพ็ชรนอก อายุ ๗๘ ปี
โยมมารดาของท่าน พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร. อ.ประจำ มจร วิทยาเขตแพร่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ขอดวงวิญญาณของคุณแม่สู่สุคติภพด้วยเทอญฯ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button