ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ ร่วมกิจกรรมภาคค่ำ ทำวัตร-สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญจิตภาวนา โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

 ร่วมกิจกรรมภาคค่ำ ทำวัตร-สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญจิตภาวนา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ พุทธภูมิสถานโพธิญาณฯ อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประธานสงฆ์โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button