ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ตารางเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และถวายน้ำปานะ แก่พระภิกษุสามเณรโครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิตปี 2563

ตารางเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และถวายน้ำปานะ แก่พระภิกษุสามเณรโครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิตปี 2563 ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ สำนักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม ตำบลแม่ยางกาด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 26 เดือน ธันวาคม 2563

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button