ข่าวประชาสัมพันธ์ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ผศ.ดร.สมจิตร ขอนวงศ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วข.แพร่ เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาที่ มจร วังน้อย

☆☆ทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา เป็นทรัพย์สินของชาติ บริหารกิจการคณะสงฆ์ คือการบริหารกิจการของชาติ☆☆ ◇ 9 ธ.ค.63 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาจิตใจและสังคม ในงานสัมมนาวิชาการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 Academic Seminar in Convocation Ceremony B.E.2563 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา

ประชุมวางแผนงานรับปริญญาฝ่ายทะเบียนและบัณฑิตศึกษา
ตามมาตรการณ์เรางด่วน ป้องกันโควิด-19

ซู้มแสดงความยินดี มจร วิทยาเขตแพร่เสร็จสมบูรณ์พร้อมต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button