ศาสนกิจ

พระครูโสภณกิตติบัณทิต,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาบัญทิต มจร.วข.แพร่ เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจ โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button