กลุ่มงานการเงิน

เริ่มแล้ว e-Donation บริจาคเงินออนไลน์ผ่านแบงก์-ไม่มีค่าธรรมเนียมออกใบอนุโมทนาลดหย่อนภาษีทันที กับ มจร. แพร่

อ้างอิงแหล่งข่าว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สำหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่น วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ โดยสามารถบริจาคผ่าน mobile banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ ซึ่งระบบจะพร้อมให้บริการในเดือน กรกฎาคม 2561
การจัดงานเปิดตัวโครงการ e-Donation มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และแสดงตัวอย่างในการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีแก่หน่วยรับบริจาคและภาคการเงินไทย ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแสดงแนวนโยบายและความร่วมมือในการผลักดันโครงการ e-Donation จาก 4 องค์กร คือ ธปท. กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งการจัดแสดงบูธและการประชาสัมพันธ์โครงการจากธนาคารที่ร่วมโครงการ หน่วยรับบริจาค และกรมสรรพากร
โดยเริ่มแรกเดือนกรกฎาคม 2561 มี 5 ธนาคารที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทีเอ็มบี และ ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ จะมีอีก 5 ธนาคารที่ทยอยเปิดให้บริการ คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารมิซูโฮ และ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
ระบบ e-Donation เป็นการอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า การบริจาคผ่าน KTB netbank ทำได้สะดวก ง่าย ทันใจเพียง 3 ขั้นตอน คือ 1.สแกน QR Code “กรุงไทย เติมบุญ” 2.กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ 3.ระบุจำนวนเงินและยืนยันการทำรายการ ก็สามารถบริจาคเงินได้สะดวกและปลอดภัย ไม่เสียค่าธรรมเนียม และรับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที
ด้านหน่วยงานรับบริจาคที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง กรุงไทย” สามารถรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานได้โดยตรง และตรวจสอบสรุปยอดบริจาคแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดและค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ร่วมทำบุญกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button