ข่าวสารภายในสำนักงานวิทยาเขตแพร่

นายสุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณะเป็นตัวแทนเยี่ยมให้กำลังใจพ่อตาผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button