กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณสำนักงานวิทยาเขตแพร่

แจ้งการเปิดและปิดระบบบริหารงบประมาณ Management information System :MIS


“งบประมาณ ตามกรอบงบประมาณจัดสรร ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ แต่ช่วงระยะเวลา ปรับแก้ได้ ครับ โครงการใด จะปรับแก้ไขช่วงระยะเวลา”

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button