ส่วนคลังและทรัพย์สินสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ หลัง ครั้งที่ ๔

Back to top button