ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-นิสิต-ทุนประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

รับสมัครนิสิตประกวดจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชิงรางวัลทุนการศึกษา ชนะเลิศ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button