บัณฑิตศึกษาพุทธศาสตร์มหาบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประชุมปรึกษาหารืองานการเรียนการสอนฯ คณาจารย์ จนท.ป.โท พระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตแพร่ วันนี้

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button