ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิต 79 KB 273

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button