ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตแพร่

มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เมืองแพร่โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ได้มอบหมายให้นายสุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2566

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button