ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการพระมหาสิทธิชัย,ดร.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.9 ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.แพร่/เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์การอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลาน ใน งานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง ประจำปี 2566 ณ วัดพระหลวง

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก แพร่ข่าวออนไลน์

เมื่อสายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาวัดพระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นำโดย นายอดุลย์ ดอกเกี๋ยง กำนัน ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จัดพิธี ชำระธัมม์ วัดพระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เนื่องในงานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง ประจำปี 2566 ณ วัดพระหลวง โดยมี พระอธิการมิตร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดพระหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งพิธีดังกล่าว จัดโดยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระหลวง ร่วมกับ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น นำโดย พระครูวิบูลสรภัญ (ฉัตรเทพ) ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย มจร.แพร่ และพระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.9 ดร.ผอ.สำนักวิชาการ มจร.แพร่,เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง,ผจก.ร.ร.บวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่, ที่ปรึกษาสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่นแสดงธัมม์

ซึ่งพิธีชำระธัมม์ ในวันนี้ จะมีการ ไหว้พระ รับศีลในวิหารวัดพระหลวง จากนั้นออกจากวิหารไปพร้อมกัน ณ หน้าหอธัมม์วัดพระหลวงกล่าวคำขอนุญาตชำระธัมม์ ณ บริเวณหน้าหอธัมม์ วัดพระหลวง จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมพิธี เข้าไปรับคัมภีร์ธัมมีในหอธัมม์จากเจ้าอาวาส วัดพระหลวง และมาตั้งขบวนหน้าวิหาร ทำพิธีเวียนธัมม์รอบวิหารวัดพระหลวง จำนวน 3 รอบ บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถือคัมภีร์ธัมม์เข้าไปในวิหาร นำคัมภีร์ธัมม์วางไว้ที่โต๊ะแต่ละโต๊ะ (จำนวน 8 โต๊ะ) ในวิหาร  พระสงฆ์และญาติโยมร่วมกันทำความสะอาดคัมภีร์จนแล้วเสร็จแต่ละโต๊ะและนำคัมภีร์ไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นตัวใบลานคัมภีร์

จากนั้นในช่วงบ่าย เริ่มพิธีโดยการไหว้พระ รับศีล  อาราธนาธรรม  แสดงพระธรรมเทศนา จำนวน 1 กัณฑ์ เรื่อง อานิสงส์การอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลาน โดย พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.9 ดร. เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง/ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.แพร่

จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายคัมภีร์ธัมมีไว้ในพระพุทธศาสนา พิธีกรวดน้ำ และรับพร จากองค์แสดงธรรม และพระสงฆ์ที่ร่วมพิธี

พิธีอัญเชิญเก็บคัมภีร์ธัมม์ กล่าวคำขออนุญาตเก็บคัมภีร์ธัมม์ อัญเชิญคัมภีร์ธัมม์ทั้งหมดออกจากวิหาร และเวียนธัมม์รอบวิหาร จำนวน 3 รอบ แล้ว อัญเชิญคัมภีร์ธัมม์เข้าเก็บไว้ในหอธัมม์ วัดพระหลวง เป็นอันเสร็จพิธี

ทางด้าน พ่อบรรเลง ภิญโญ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 15/2 ม.3 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เผยว่า สำหรับพิธีชำระธัมม์ วัดพระหลวง พระธาตุเนิ้งในวันนี้ จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งวัดพระหลวง เป็นอีก 1 วัดเก่าแก่ ที่มี พระธัมม์คัมภีร์ใบลาน โบราณ จำนวนมากประมาณ 5,400 ผูก ถือว่ามากมาย ที่ผ่านมา ก็เก็บไว้ในหอธัมม์ ภายในวัด แต่เมื่อเวลาผ่านไป บางส่วนก็ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น นำโดย พระครูวิบูลสรภัญ ดร.(พม.ฉัตรเทพ) ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.9 ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.แพร่

เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง และ ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง จ.แพร่ มาทำพิธีชำระ ทำความสะอาดคัมภีร์ธัมม์ จึงเป็นสิ่งที่ดี ที่จะได้ให้ชาวบ้าน รุ่นลูกหลาน ได้สืบทอดประเพณี นี้ เพื่อให้คัมภีร์ธัมม์ โบราณของวัดพระหลวงสืบไป และปีหน้าก็จะได้เรียนรู้การทำความสะอาดและรักษาใบลาน ซึ่งลึกซึ้งกว่านี้ แต่จะเริ่มทำในปีต่อๆ ไป แน่นอน

ทางด้าน พระครูวิบูลสรภัญ ดร. (พม.ฉัตรเทพ) เป็น ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น กล่าวว่า การชำระธัมม์ ก็คือ การทำความสะอาดคัมภีร์ธัมม์ นั่นเอง สืบเนื่องจาก คัมภีร์ธัมม์ ทำมาจากใบลาน เป็นวัสดุธรรมชาติ เมื่อเนิ่นนานไปก็ชำรุดเสียหาย หากในแต่ละปี มีการนำออกมาบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีก็จะสามารถ อนุรักษ์ธัมม์โบราณ ให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.9 ดร. ซึ่งได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์การอนุรักษ์คัมภีร์ธัมม์ ใบลาน ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้แสดงไว้ว่า ในคัมภีร์ธัมม์ จะมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และภูมิปัญหาหลายอย่างอยู่ในนั้น หากชำรุดเสียหายไม่ดูแลรักษาของดีๆ เหล่านี้ก็จะหายไป ซึ่งวัดพระหลวงก็มีธัมม์โบราณหลายพันผูกเยอะเป็นอันดับต้นๆ ของ ประเทศ ทางสถาบันฯ จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อให้คัมภีร์ธัมม์อยู่สืบไป และการชำระธัมม์ก็จะเป็นประเพณีที่ลูกหลานชาวบ้านพระหลวง จะได้สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ต่อไป.

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button