ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

คณะผู้บริหาร #คณาจารย์ #เจ้าหน้าที่ #สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ #มจร #วิทยาเขตแพร่ เข้าร่วม…โครงการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูน ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง…หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เข้าร่วม…โครงการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูน
ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง…หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button