ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

งานครบ ๓๖ ปี การก่อตั้งวิทยาเขตแพร่ พิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนิสิต “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เขมงฺกรมหาเถร” และงานสัมมนาทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf 15 พัฒนาการ 9 กำหนดการ 36 ปี 111 KB 804
2 pdf ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ครบรอบ 549 KB 848

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button