ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf ประกาศรับสมัคร 2566 199 KB 5698

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button