ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ศาสนกิจสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button