ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ อุายวัฒนมงคล ๕๗ ปี ๓๗ พรรษา พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร,รศ.ดร. (ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.๙,พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่,เจ้าคณะจังหวัดแพร่, เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button