คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf ปฏิทินภาคปกติ 2-65 55 KB 4542
2 pdf ปฏิทินภาคพิเศษ ส-อ 36 KB 5259
3 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 32 KB 4958
4 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 30 KB 4585
5 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 29 KB 4668
6 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 29 KB 2111
7 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 รัฐศาสตร์ (จ-ศ). 33 KB 2301
8 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 32 KB 2422
9 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 31 KB 2080
10 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 31 KB 2325
11 pdf ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 116 KB 2423
12 pdf ปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (เทียบโอน) 193 KB 2339
13 pdf ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (เทียบโอน) รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 186 KB 2158
14 pdf ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 166 KB 2255
15 pdf ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 113 KB 2360
16 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 สังคมฯ 33 KB 2090
17 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 สังคมฯ 33 KB 2486
18 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 สังคมฯ 31 KB 2234
19 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 สังคมฯ 31 KB 2397
20 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 5 สังคมฯ 26 KB 2549
21 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 การสอนฯ 33 KB 2404
22 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 การสอนฯ 33 KB 2348
23 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 การสอนฯ 30 KB 2090
24 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 การสอนฯ 31 KB 2136
25 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 5 การสอนฯ 26 KB 2401

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button