กลุ่มงานการเงินกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระมหาสิทธิชัย,ดร.วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ศาสนกิจส่วนคลังและทรัพย์สินส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

งานถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button