ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf 0. ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิ 186 KB 1076
2 pdf 2.บฑ.๒ ใบสมัครเข้าศึกษา 58 KB 917

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button