กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง กำหนดการสอบวัดผล ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf ตารางสอบ ปี 1 สังคมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ 47 KB 2194
2 pdf ตารางสอบ ปี 2 การสอนภาษาอังกฤษ 43 KB 2072
3 pdf ตารางสอบ ปี 2 สังคมศึกษา 42 KB 2177
4 pdf ตารางสอบ ปี 3 สังคมศึกษา 43 KB 2191
5 pdf ตารางสอบ ปี 3 การสอนภาษาอังกฤษ 44 KB 2117
6 pdf ตารางสอบ ปี 1 พระพุทธศาสนา 34 KB 1915
7 pdf ตารางสอบ ปี 2 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 41 KB 2069
8 pdf ตารางสอบ ปี 2 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 42 KB 2006
9 pdf ตารางสอบ ปี 3 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 43 KB 1935
10 pdf ตารางสอบ ปี 3 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 43 KB 2100
11 pdf ตารางสอบ ปี 4 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 59 KB 1952
12 pdf ตารางสอบ ปี 4 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 31 KB 2151
13 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ ปกติ 45 KB 1967
14 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ ปกติ 42 KB 1967
15 pdf ตารางสอบ 3 รัฐศาสตร์ ปกติ 43 KB 1919
16 pdf ตารางสอบ 4 รัฐศาสตร์ ปกติ 39 KB 2030
17 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ เทียบโอน ส-อ 42 KB 1932
18 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ ส-อ 45 KB 1941
19 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ เทียบโอน ส-อ 42 KB 1883
20 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ ส-อ 43 KB 2004
21 pdf ตารางสอบ 3 รัฐศาสตร์ ส-อ 43 KB 1961
22 pdf ตารางสอบ 1 นิติศาสตร์ 44 KB 1858
23 pdf ตารางสอบ 1 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 43 KB 2032
24 pdf ตารางสอบ 2 นิติศาสตร์ 42 KB 2077
25 pdf ตารางสอบ 2 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 42 KB 2030
26 pdf ตารางสอบ 3 นิติศาสตร์ 43 KB 1941
27 pdf ตารางสอบ 3 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 43 KB 1992
28 pdf ตารางสอบ 4 นิติศาสตร์ 43 KB 1953
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ ขอสอบปกติและข้อสอบกลาง ***นิสิตภาคปกติ สอบระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
***นิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ สอบ วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน และวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ข้อสอบทำการสอบวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามตารางสอบที่แนบมาพร้อมนี้
***คณะพุทธศาสตร์ https://drive.google.com/…/1XB4LiJT8…
***คณะครุศาสตร์ https://drive.google.com/…/1mmG82bAubnn2sGADFdLY3Ut1Gcb…
***คณะสังคมศาสตร์ https://drive.google.com/…/1qBaVr9cHSnbrvASJCF9ZVU3XTQ…

คณะครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button