ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา (พธ.ด.) (Doctor of Buddhism – D.B.)

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button