ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่
เข้ากราบมุถิตาและถวายงาน ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ แด่
พระมหาบุญชิต อติธมฺโม ดร.(ปธ.๕) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรธรรม
ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่
เข้ากราบมุถิตาและถวายงาน ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ แด่
พระมหาบุญชิต อติธมฺโม ดร.(ปธ.๕) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรธรรม
ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

https://photos.app.goo.gl/wZUdA7U2GXTU7XGW8

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button