กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมข่าวประชาสัมพันธ์พระมหาสิทธิชัย,ดร.วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมกล่าวสดุดีการเสวนาการสืบค้นปฏิหินโหราเมืองแพร่ ณ เวทีเสวนาการสีบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รองอธิการบดี รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมกล่าวสดุดีการเสวนาการสืบค้นปฏิหินโหราเมืองแพร่ ณ
เวทีเสวนาการสีบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โดยมี
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ์ ปธ.๙ เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง บรรยาย หัวข้อ “อภิธานศัพท์บาสี ของปฏิทินโหราเมืองแพร่”
นายชัยวุฒิ ไชยชนะ บรรยาย หัวข้อ “นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลปฏิทินโหรา ในพื้นที่จังหวัดแพร่”
นายภูเดช แสนสา บรรยาย หัวข้อ “ภูมิปัญญาโหราศาสตร์ชาวเชียงแสนโบราณ สู่การส่งต่อให้เมืองแพร่ในปัจจุบัน”

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button