กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอถวายการต้อนรับและยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโซนภาคเหนือ” ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร ในวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ เตรียมความพร้อมฯ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button