คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาประกาศระดับปริญญาโทวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ 2

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf 01. ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิ 121 KB 2630

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button