ข่าวประชาสัมพันธ์บทความทางวิชาการบริการวิชาการพระมหาสิทธิชัย,ดร.วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เชิญชวนร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf กำหนดการ 110 KB 610

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button